Tijdelijke klantenstop

Vanwege ons hard gegroeide klantenbestand hebben wij momenteel een klantenstop. Deze is in gegaan op 30-07-2022.
Deze houdt in dat er voor onbepaalde tijd géén nieuwe klanten aangenomen worden bij ons dierenpension.
Enkel honden eigenaren die al deel uit maken van het klantenbestand via het online boekingssysteem en een extra hond aanschaffen worden bijgewerkt in het klantenbestand.
Wij werken momenteel niet met een wachtlijst. De verwachting is namelijk dat deze klantenstop zo 1,5 tot 2 jaar zou kunnen duren.
Het is voor ons belangrijk om het huidige klantenbestand actueel te houden. Daarom willen wij onze klanten graag verzoeken het ons kenbaar te maken wanneer zij geen gebruik meer willen maken van onze opvang. Dit kan bijvoorbeeld vanwege verhuizing zijn of het overlijden van een hond. Een andere hond en baasje kunnen we dan wellicht blij maken met dit plekje.
De klantenstop geldt voor zowel meerdaagse/vakantieopvang als voor dagopvang.